ADR

Rijschool Marenk

ADR – Vakbekwaamheidsdiploma

Inhoud
Het ADR-vakbekwaamheidsdiploma is verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen (reeds bij kleine hoeveelheden) vervoeren. De ADR-chauffeur heeft kennis van gevaarlijke stoffen, de daarbij behorende verpakking en etikettering. Daarnaast beschikt hij over de kennis van de bijbehorende vervoerdocumenten en de inrichting en uitrusting van voertuigen. De samenlading, stuwage en regels tijdens het vervoer kan hij naleven. Hij kan tevens deskundig en met gezag optreden bij ongevallen.

Duur
De basiscursus stukgoed duurt 6 dagdelen ˆ 4 uren. De module tankvervoer duurt 2 dagdelen, de modules klasse 1 en 7 duren 2 dagdelen. De cursusduur is exclusief het examen.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een CCV-examen. Het examen wordt schriftelijk en mondeling afgelegd. De cursist krijgt na het behalen van het examen een op de man uitgereikt ADR-certificaat.